Secretaresse niet meer traditioneel

Het vak secretaresse is sterk in ontwikkeling. Vaak denk je bij een secretaresse aan iemand die vooral erg ondersteunend te werk gaat en brieven typt, telefoons aanneemt en koffie gaat halen. De laatste jaren is het toch duidelijk geworden dat dit beeld dringend bijgesteld dient te worden. Een secretaresse is tegenwoordig namelijk veel meer dan dat. Een secretaresse heeft tegenwoordig een erg breed takenpakket en heeft een hoop verantwoordelijkheden. Dit is gebleken uit een onderzoek van Secretary Plus en kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO onder 600 vakvrouwen.

In het onderzoek werden secretaresses gevraagd naar hun ideeën over het vak. Zij zien hun takenpakket steeds meer veranderen en dit verschuift van het aanbieden van ondersteuning naar  het zelfstandig uitvoeren van taken.  De meesten geven aan dat zij dit als een erg positieve ontwikkeling zien, zij willen dan ook steeds vaker hun werk zelfstandig uitvoeren en zij willen zichzelf dan ook erg graag ontwikkelen.

De zaken die eerst als traditionele taken voor een secretaresse werden gezien bestaan bijna niet meer. Denk hierbij aan het behandelen van de zakelijk correspondentie. Vaak handelen managers dit tegenwoordig zelf af omdat zij met hun smartphones en tablets hun mailbox overal bij de hand hebben. Dit zorgt er dan ook voor dat secretaresses meer tijd hebben andere taken te vervullen.