Waar Staat NLP precies voor?

Vanaf de geboorte krijgt iedereen zijn eigen identiteit. Wanneer je geboren bent is je identiteit natuurlijk nog niet volgroeid, maar zal zich in de rest van je leven ontwikkelen aan de hand van ervaringen. Door middel van de vijf zintuigen doen we deze ervaringen op, we kunnen namelijk alleen maar kijken, luisteren, proeven, ruiken en voelen. Er zijn mensen die zeggen over een zesde zintuig te beschikken, maar er zijn ook mensen die geen beschikking hebben over alle vijf de zintuigen of men kan ook onderontwikkelde zintuigen hebben.

NLP staat voor Neuro Linguistisch Programmeren.
Neurologisch: zijn alle ervaringen die we in ons gehugen hebben opgeslagen. Alles wat je in je leven meegemaakt heeft een zekere invloed gehad op de ontwikkeling van je eigen IK. Door deze herinneringen en de ervaringen, gevoelens, emoties en gedachten die je daarbij hebt worden mensen in de huidige tijd gestuurd. Deze herinneringen en bijkomende handelingen kunnen zowel positieve als negatieve effecten op jou hebben. Wanneer we elkaar in dit gedrag gaan ontmoeten en elkaar dingen van onszelf aan de ander laten weten onstaat ‘communicatie’.
Linguistisch: Dit is de communicatie die we door middel van zowel gesproken als lichaamstaal met elkaar hebben
Programmeren: Tijdens het communiceren zijn we in staat om anderen iets bij te leren, af te leren of te laten veranderen. Daarnaast zijn anderen natuurlijk ook in staat om bij jou dingen te veranderen.

Posted in NLP

Leave a Comment